Omgeving als identiteit van de organisatie.

Wie of wat bepaalt onze identiteit? Wij geloven niet dat dit bepaald wordt door onze omgeving, maar dat de identiteit van onze omgeving wordt bepaald door ons. Daarom neemt ISSYS ICT haar verantwoordelijkheid om alle onderdelen van onze organisatie te verduurzamen, en daarmee  de organisaties waarvoor wij werken voor te bereiden op de toekomst. Mensen veranderen echter niet altijd mee, en daarom is bewustwording belangrijk. Daarom willen wij onze omgeving laten zien hoe ook zij kunnen verduurzamen.

Beheer en onderhoud

De inrichting van uw ICT-omgeving vergt een duidelijke structuur waarbij wordt bepaald wie, waarvoor verantwoordelijk is. Om dit invulling te geven werkt ISSYS ICT vanuit de ITIL-gedachte en beschikken zij over de ISO/IEC 20000,  ISO/IEC 9001 en ISO/IEC 27001 certificering; de internationale normen voor kwaliteits-managementsystemen en informatiebeveiliging. Jaarlijks vinden er diverse interne en externe audits plaats om ons serviceniveau te toetsen en verder te verhogen.

 

Autisme als talent

Veel van onze werkzaamheden zijn zeer specialistisch en daardoor niet voor iedereen geschikt. Juist binnen dit soort functies zitten mensen, zoals onze collega’s met autisme, op hun plek. Zij controleren, volgens duidelijke vaste processen logbestanden, speuren naar mogelijke problemen en kijken waar afwijkingen voorkomen. Wij willen iedereen de mogelijkheid bieden om aan het arbeidsproces deel te nemen, en investeren wij in geschikte werkplekken en in extra begeleiding. Het geeft ons veel voldoening te zien dat veel van deze collega’s is de loop van de tijd opbloeien.

Wij zijn er van overtuigd dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ook veel voor andere organisaties kunnen betekenen.

Het fietsproject Mont Ventoux van Esdégé-Reigersdaal

Esdégé-Reigersdaal is een zorginstelling dat brede ondersteuning biedt aan mensen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking. Door de sponsoring van het Mont Ventoux initiatief kan een groep van 25 begeleiders en 25 cliënten, in op maat gemaakte fietskleding alle training en voorbereidingen doen.

Lees meer

Meehelpen aan een prettig verblijf voor kinderen

Waar mogelijk helpen wij daarnaast ook graag lokale stichtingen en verenigingen een handje. Er zijn heel veel initiatieven die wat extra steun kunnen gebruiken. Voor het Medisch Centrum Alkmaar hoopte wij op deze manier een mooie bijdrage te doen aan een prettig verblijf voor kinderen die worden behandeld.

Lees meer
Slimmer Werken met ISSYS ICT

Met onze ICT kennis willen wij een bijdrage leveren aan de maatschappij. Onze werkwijze is er op gericht om zo efficiënt en zuinig mogelijk om te gaan met de middelen die wij nodig hebben. Relaties profiteren mee van deze denk- en werkwijze, want ook hen bieden wij duurzame oplossingen. Binnen het eigen bedrijf past ISSYS ICT Slimmer Werken op verschillende manieren toe. Zo is ons kantoor flexibel, wat inhoudt dat dezelfde plek invulling kan geven aan verschillende functies. Tevens passen we efficiënte communicatiemiddelen als Microsoft Skype for Business toe voor schriftelijke communicatie en videoconferenties. Onze systemen en bestanden zijn beschikbaar en overal toegankelijk op tablets en smartphones met behulp van Sharepoint, Skype for Business en andere Office 365 toepassingen.