Bent u voorbereid op de digitalisering van lesmateriaal?

Als onderwijsinstelling merkt u dat steeds meer lesmateriaal een digitale vorm krijgt. Om ervoor te zorgen dat u optimaal kan blijven profiteren van de mogelijkheden die digitalisering biedt heeft u een stabiele en veilige ICT-infrastructuur nodig waarop kan worden voortgebouwd.

Hierbij zijn verschillende randvoorwaarden van belang. Het gaat hierbij om randvoorwaarden als internetveiligheid en privacy en een adequate netwerkinfrastructuur die flexibel kan meebewegen met de behoefte van uw onderwijsinstelling.

Door het toenemende gebruik van mobiele apparaten is naast een stabiele infrastructuur ook voldoende capaciteit nodig. Zodoende kunnen onderwijsinstellingen blijven voldoen aan de toenemende behoefte aan bandbreedte per gebruiker en de diversiteit aan mobiele apparaten die wordt ingezet. Dit wordt mede veroorzaakt door het fenomeen BYOD (Bring Your One Device).

Flexibiliteit en Uniformiteit

Voor scholen staat één woord centraal: flexibiliteit. Apparatuur dient opnieuw ingezet te kunnen worden op andere (bestaande of nieuwe) locaties met zo min mogelijk aanpassingen. Daarbij is uniformiteit van de oplossing als geheel erg cruciaal. Flexibiliteit en uniformiteit kunnen daarom niet los van elkaar worden gezien.

 

Daarnaast worden gebouwen steeds vaker multifunctioneel ingezet en gedeeld met andere organisaties. Het is dus van belang dat de draadloze netwerk infrastructuur zo wordt ingericht dat flexibel kan worden ingespeeld op de wensen die er zijn en die ontstaan.

MDM en MAM – Mobiele Apparaten

Apparatuur op locatie verdwijnt langzamerhand steeds meer binnen onderwijsinstellingen door een explosieve toename in het gebruik van mobiele apparaten. Het is nu al mogelijk dat kinderen hun eigen telefoon gebruiken om bijvoorbeeld mee te doen aan een quiz. Deze mogelijkheden en de technologie om dit te faciliteren worden in de toekomst alleen maar meer.

 

Het is daarom raadzaam om goed na te denken over privacy en het beveiligingsbeleid van uw onderwijsinstelling; onderwerpen welke beide momenteel veel in het nieuws zijn.

Flexibiliteit van uw apparatuur

Voor scholen staat één woord centraal: flexibiliteit. Apparatuur dient opnieuw ingezet te kunnen worden op andere (bestaande of nieuwe) locaties met zo min mogelijk aanpassingen.