Omgeving als identiteit
van de organisatie.

Wie of wat bepaalt onze identiteit? Wij geloven niet dat dit bepaald wordt door onze omgeving, maar dat de identiteit van onze omgeving wordt bepaald door ons. Daarom neemt ISSYS ICT haar verantwoordelijkheid om alle onderdelen van onze organisatie te verduurzamen, en daarmee  de organisaties waarvoor wij werken voor te bereiden op de toekomst. Mensen veranderen echter niet altijd mee, en daarom is bewustwording belangrijk. Daarom willen wij onze omgeving laten zien hoe ook zij kunnen verduurzamen.

Beheer en onderhoud

De inrichting van uw ICT-omgeving vergt een duidelijke structuur waarbij wordt bepaald wie, waarvoor verantwoordelijk is. Om dit invulling te geven werken wij vanuit de ITIL-gedachte en zijn beschikken wij over de ISO/IEC 20000 evenals de ISO/IEC 9001 certificering; de internationale norm voor kwaliteits-managementsystemen. Jaarlijks vinden er diverse interne en externe audits plaats om ons serviceniveau te toetsen en verder te verhogen.

Autisme als talent

Veel van onze werkzaamheden zijn zeer specialistisch en daardoor niet voor iedereen geschikt. Juist binnen dit soort functies zitten mensen, zoals onze collega’s met autisme, op hun plek. Zij controleren, volgens duidelijke vaste processen logbestanden, speuren naar mogelijke problemen en kijken waar afwijkingen voorkomen. Wij willen iedereen de mogelijkheid bieden om aan het arbeidsproces deel te nemen, en investeren wij in geschikte werkplekken en in extra begeleiding.

Het geeft ons veel voldoening te zien dat veel van deze collega’s is de loop van de tijd opbloeien. Wij zijn er van overtuigd dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ook veel voor andere organisaties kunnen betekenen

 

Het fietsproject Mont Ventoux van Esdégé-Reigersdaal

Lees meer

Meehelpen aan een prettig verblijf voor kinderen

Lees meer